קורסים והרצאות

קורסים ונושאי הרצאה עיקריים

(כול ההרצאות מלוות במצגות, נתוח ארועים וסרטים מקצועיים) שקף לדוגמא

ניהול אסטרטגי – 50 שעות

 • תהליך הניהול והשפעות מרכזיות
 • ממדיניות לביצוע
 • ניהול לפי יעדים
 • קבלת החלטות אסטרטגיות
 • תכנון אסטרטגי
 • תקצוב אסטרטגי
 • בקרה והערכה בניהול אסטרטגי

ניהול שינוי ארגוני – 30 שעות

 • תרבות ארגונית והשפעה על ביצוע שינויים בארגון
 • סוגים של שינויים ותוכנם
 • סיבות לשינויים בארגון
 • שלבים בשינוי ארגוני
 • פיתוח ולמידה ארגונית והקשר לשינוי ארגוני
 • קבלת החלטות על ביצוע שינוי
 • התנגדויות לביצוע שינויים
 • סוכן השינוי ותפקידו

קבלת החלטות ניהוליות – 60 שעות

 • תהליך הניהול ומקומן של ההחלטות
 • מדיניות והשפעתה על החלטות
 • מהותה וחשיבותה של ההחלטה
 • משתנים וקשיים בקבלת החלטות
 • שלבים בקבלת החלטות
 • מודלים עיקריים בקבלת החלטות
 • המודל האישיותי וסגנונות החלטה
 • ניהול ישיבות ומעקב על ביצוע החלטות

יישומי ניהול בארגונים – 100 שעות

 • מהות המינהל ותפקיד המנהל
 • כישורי המנהל המצליח
 • תהליך הניהול ותפקיד המנהל
 • שיפור אקלים ארגוני
 • שינוי מבנה ארגוני
 • האצלת סמכויות והפעלת סמכות
 • שיטות ניהול מתקדמות וארגז הכלים למנהל
 • שיפור תהליכי התקשורת בארגון
 • סגנונות ניהול והתאמתם לניהול ביום יום
 • הנעה ארגונית – גישות ואמצעים מעשיים

תכנון וניהול פרוייקטים – 60 שעות

 • תהליך הניהול ומקומו של התכנון
 • מאפיינים ותנאים לתכנון
 • שלבים בתכנון ניהולי
 • סוגי תכנון
 • ניהול פרוייקטים
 • בקרה ותכנון

עבודת מטה בארגון -50 שעות

 • תהליך הניהול והשפעות מרכזיות
 • אבחון SWOT
 • שיטות ניהול מתקדמות ומשמעותן לעבודת מטה בארגון
 • קביעת מדיניות ויעדים בארגון
 • קבלת החלטות במטה הארגון
 • ניהול ישיבות בעבודת מטה יעילה
 • הכנת תכניות עבודה בארגון
 • הפעלת בקרה בארגון ע"י המטה

ניהול אנשים – 60 שעות

 • תפקיד המנהל בהפעלת צוות
 • משמעותו של האקלים הארגוני
 • הפעלת הסמכות ומימוש האחריות
 • מיומנויות בתקשורת עם כפיפים
 • הצבת מטרות ויעדים לכפיפים
 • סגנונות ניהול ומנהיגות

השלטון המקומי בישראל – 30 שעות

 • מבנה הרשות המקומית ומקור סמכותה
 • ראש הרשות ותפקידיו
 • ועדה קרואה וממונה – משמעות
 • נבחרי ציבור ויחסי גומלין עם המינהל
 • ועדות המועצה ותפקידן
 • מבנים ארגוניים בשלטון המקומי ומשמעותם
 • שלטון מקומי – שלטון מרכזי, יחסי גומלין
 • סביבתה של הרשות המקומית ותחומי ממשק עיקריים

ימי עיון וסדנאות


המנהל

 • תפקיד המנהל בעידן המודרני
 • המרכיב האנושי בניהול
 • סמכות והאצלתה
 • המרכיב האישיותי בניהול וסגנונות ניהול
 • הפעלת תקשורת בניהול וצמצום עיצורים
 • הנעה ארגונית – גישות ואמצעים מעשיים
 • צמיחה או הצנחה וקידום בניהול
 • גישות ניהול מתקדמות וארגז הכלים בידי המנהל

הארגון

 • אקלים ארגוני ושיפור האווירה בארגון
 • תרבות הניהול ביפן ומשמעויות לישראל
 • ניהול שינוי וחידוש בארגון (סיפור מפח"ש)

תהליכי ניהול

 • ניהול אסטרטגי ויישומיו בניהול שוטף
 • איך לקבל החלטות בניהול
 • תכנון ניהולי – תהליכים, שיטות סוגים, משמעויות בניהול
 • תקצוב מינהלי – תהליך ושיטות

שלטון מקומי בישראל

 • הרשות המקומית ופעולתה
 • יחסי גומלין עם שלטון מרכזי

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *